Relatietherapie

Als je samen besluit in relatie therapie te gaan, dan komt de relatie in therapie.
Mijn uitgangspunt is: hoe maken de partners contact, wat zijn onderliggende en niet uitgesproken verwachtingen van elkaar en wat heeft de relatie nodig?

Het is van groot belang om samen je relatie af en toe eens onder de loupe te nemen. Luisteren we nog wel werkelijk naar elkaar, is er sprake van ontmoeting en hoe maken we zaken bespreekbaar. De ervaring leert dat partners, vaak onbewust, op voorhand van alles voor elkaar gaan invullen. Er zijn ondoorzichtige patronen ontstaan.

Over het algemeen is relatie therapie een vrij kortdurend traject, na een intakegesprek en ca. 5 à 6 sessies van 75 minuten kan veel helder worden.