Het coachingstraject

Het maken van een coachingstraject
• Er worden gesprekken gevoerd met u zelf, de werkgever en mogelijk met de
leidinggevende

Opstellen coachingstraject
• Het coachingstraject omvat gemiddeld 10 à 12 sessies van 1 à 1,5 uur; frequentie in overleg

Rapportage en evaluaties
• Rapportage aan de deelnemer en na overleg aan de de organisatie

Het definitieve plan wordt in samenwerking met u (en eventueel de organisatie) opgezet.

Bij coachen ga ik uit van de totale persoon. Niet alleen de rationele, maar ook de emotionele aspecten zijn van grote waarde. Bewust worden van je patronen, je vermijdingen en de nog niet ontdekte kwaliteiten. Als coach ben ik als het ware de 'spiegel', soms is het beeld confronterend, altijd is er de mogelijkheid te leren dat het ook anders kan, dat je kunt kiezen. Jezelf leren kennen betekent eveneens grenzen kunnen stellen, inzicht verkrijgen in de communicatie, leren delegeren, komen in je eigen kracht en het bevordert de creativiteit.