Leertherapie

Leertherapie is bedoeld voor therapeuten in opleiding.

Zoals alle gestalttherapie, is de focus ervaringsgericht, experimenteel en existentieel. De strekking is drieledig: cliëntervaring opdoen; zich herhalende thema's in het eigen leven onderzoeken (de therapiefunctie); en reflectie op het therapieproces met daarin ook de rol van de leertherapeut.

Afhankelijk van de opleiding, kan het maken van een leerverslag vereist zijn.