Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op hun collega’s om mee te denken over persoon-en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van vragen om zo inzicht te verkrijgen in het probleem en hoe hierin te handelen.
Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering en maakt zo deel uit van de kwaliteitszorg binnen de organisatie.

Begeleide intervisie

Begeleide intervisie vindt plaats door een intervisiegroep te helpen starten, te coachen en te faciliteren op zowel het terrein van intervisiemethoden als op het terrein van het individuele en/of groepsfunctioneren. Na verloop van tijd maak ik mijzelf uiteindelijk overbodig, waarna de intervisiegroep zelfstandig verder gaat.

• De meerwaarde van intervisie: Van en aan elkaar leren: men leert elkaar collegiaal te ondersteunen
• Reflecteren: het terugkijken op situaties en ervaringen. Niet zozeer om oplossingen te vinden, als wel om tot nieuw gedrag te komen.
Ervaringsgericht leren zal leiden tot gedragsverandering
• Het biedt gelegenheid tot kwaliteitsontplooiing, door middel van feedback, advies en aanpak
• Deelnemers leren samenwerken aan hetzelfde doel
• Deelnemers kunnen via intervisie, in vertrouwen en binnen een veilige sfeer, belemmeringen vanuit het werk of privé bespreekbaar en hanteerbaar maken.