Individuele therapie

Individuele therapie is geschikt om, in alle rust, op zoek te gaan naar uw patronen, uw wijze van begrenzen, naar uw kwaliteiten en uw valkuilen en vooral te leren gewaar te zijn van uw lichaam en emoties.

De Gestaltbenadering is niet alleen stilstaan bij uw probleem, maar legt vooral de nadruk op de manier waarop u er mee omgaat, wat u ervaart en welke betekenis u eraan geeft.
U leert om op een creatieve wijze met uw problemen om te gaan en u leert opnieuw contact te maken met uw eigen beleving. Veelal zijn er nog 'onaffe 'zaken vanuit het verleden, deze kunnen in de wegstaan om in het hier-en-nu te zijn.

De frequentie en het aantal sessies is heel individueel en afhankelijk van wat u nodig heeft. De ervaring leert, dat het proces gebaat is bij wekelijkse sessies van 50 minuten, na verloop van tijd en in overleg worden de afspraken om de 2 of 3 weken gemaakt.