De aanmelding

Veelal is het eerste contact per telefoon of per e-mail.
Na overleg probeer ik zo snel mogelijk een afspraak te maken voor een intakegesprek.
Dit gesprek is vrijblijvend, hier zijn wel kosten aan verbonden en duurt ± een uur.

Bij individuele therapie vertelt u waar u tegenaan loopt en wat uw wensen zijn.
Bij relatie therapie laat ik beide partners vertellen wat er aan de hand is en wat de wensen zijn.

Uiteraard geef ik uitleg over mijn manier van werken.
Verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor het eigen gedrag bepaalt in grote mate de progressie en het succes van de therapie. Indien u direct of na enige denktijd beslist of u met mij wilt werken, wordt het traject ingang gezet.