Gestalt groep

Een of twee keer per jaar start ik een groep: "Schatgraven in jezelf". Deze Gestaltgroep is met name bedoeld voor hen die al een individueel begeleidingstraject gevolgd hebben in het verleden of daar nog mee bezig zijn. Individuele begeleiding is heel vruchtbaar, het oefenen in een groep van je verworvenheden is van onschatbare waarde. In de groep kun je veel van je vaardigheden oefenen en is er sprake van veel meer dynamiek dan in een 1 op 1 begeleiding.

Doel
Het doel van de groep is: het eigen potentieel beter leren benutten en meer zicht krijgen op het functioneren van jezelf en anderen; daardoor ben je beter in staat processen bij jezelf en anderen aan te sturen en te komen tot creatieve oplossingen. Aan de hand van je eigen geformuleerde leerdoelen komen allerlei thema's aan de orde.

Thematiek o.a.
• Samenwerking: voeding, inspiratie en ondersteuning. Geven en ontvangen
• Reflectie op eigen waarden- en normensystemen
• Onderscheid maken tussen die zaken die veranderd kunnen worden en die feitelijke gegevenheden zijn; omgaan met veranderingen en beperkingen
• Levensfasen: waar sta ik, in privé-situatie en in loopbaan? Wat wil ik, waar maak ik keuzes in?
• Persoonlijke kwaliteiten ontdekken en leren inzetten

Duur
12 maal op een avond van 19.30 tot 22.00 uur

Plaats en aantal deelnemers
Aantal deelnemers maximaal 8.