Trainingen

In de loop der jaren heb ik een groot aantal trainingen ontwikkeld en verzorgd. De uitgangspunten van de Gestalt zijn in alle trainingen aanwezig, vaak gecombineerd met andere technieken. Vaak in samenwerking met een andere trainer. Bij de diverse trainingen staat de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers centraal. Deelnemers kunnen zijn: werknemers, werkgevers, zelfstandigen en personen die zich particulier aanmelden. Op het moment dat er voldoende aanmeldingen zijn, start de training.
Overzicht van de trainingen:

Eigen Wijsheid Een training (5 dagen) gericht op persoonlijke ontwikkeling
Je eigen potentieel beter leren benutten en meer zicht krijgen op het functioneren van jezelf en de ander. Voor een ieder die op zoek wil gaan naar de rijkdom van de eigen wijsheid

Talent en ambitie Een training (5 dagen)gericht op meer vrouwen aan de top
Voor organisaties, vrouwelijke èn mannelijke managers die meer vrouwen aan de top willen zien.

Empowerment
1 + ! = 3 Een verdiepende training (13 dagen) gericht op ontdekken van eigen mogelijkheden

Training voor het onderwijs Een training (6 dagen) gericht op persoonlijke effectiviteit voor mensen in het onderwijs.

Bij belangstelling voor een training vindt altijd een intakegesprek plaats. Hoewel er sprake is van vastomlijnde thema's, staan de deelnemers volledig centraal. In een intakegesprek krijgen deelnemer en trainer de kans om te beoordelen of de training "past". Bovendien brengt de trainer tijdens een intakegesprek de verwachtingen van de deelnemers in kaart, waarmee bij het samenstellen van het programma rekening gehouden wordt.